PRIVACY

ClarissaMainzer/ www.dansmetclarissa.com heeft een zo eenvoudig mogelijk privacybeleid. We zullen je privacy respecteren en je informatie zorgvuldig behandelen. We zullen het niet delen zonder je toestemming. Voor een gedetailleerde beschrijving, zie hieronder voor de officiële formuleringen.

 

ClarissaMainzer/ www.dansmetclarissa.com, gevestigd aan Strieningstraat 75 7412 JP Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: 

ClarissaMainzer/ www.dansmetclarissa.com

Strieningstraat 75 7412 JP Deventer

tel: +31624477629

 

Clarissa Mainzer is de Functionaris Gegevensbescherming van ClarissaMainzer/ www.dansmetclarissa.com en je kan mij bereiken via mainzer.clarissa@gmail.com

www.dansmetclarissa.com is niet geconfigureerd om persoonlijke informatie van je computer te verzamelen tijdens het browsen op de website. Dit betekent dat, tenzij je ons vrijwillig en willens en wetens persoonlijke informatie verstrekt, wij je naam, e-mailadres of enige andere identificeerbare informatie niet zullen kennen.

Persoonsgegevens die wij verwerken ClarissaMainzer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- IP-adres (als je op www.dansmetclarissa.com surft)

- Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch contact

- Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van het netwerk www.niatv.com)

- Lijst met contactgegevens via whatsapp (na jouw toestemming) als je besluit klant te worden

Internet Protocol (IP) adres

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegewezen telkens wanneer je op internet surft. Wanneer gebruikers een pagina aanvragen bij www.dansmetclarissa.com, registreren onze servers het huidige IP-adres van de gebruiker. We gebruiken IP-adressen om problemen te diagnosticeren. Wij koppelen geen IP-adressen aan persoonlijke informatie over jou.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mainzer.clarissa@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Clarissa Mainzer/ www.dansmetclarissa.com verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere marketing activiteiten - je te kunnen bellen (indien je jouw telefoonnummer hebt verstrekt) of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

ClarissaMainzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ClarissaMainzer) tussen zit. ClarissaMainzer gebruikt hiervoor geen computerprogramma's of -systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www.dansmetclarissal.com bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens van www.dansmetclarissa.com:

 

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 6 maanden > om je te informeren over diensten

e-mailadres > bewaartermijn 6 maanden > om je te informeren over diensten

Persoonsgegevens van Mailchimp bewaren wij tot dat jij jezelf afmeld van de mailinglijst.

 

We bewaren jouw NAW gegevens, personalia en e-mailadres daarnaast zolang je gebruik maakt van onze diensten, voor goede belastingaangifte en tot dat jij ons verzoekt jou te verwijderen. Delen van persoonsgegevens met derden ClarissaMainzer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze klantovereenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

www.dansmetclarissa.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als je ervoor kiest om deze site te verlaten via links naar andere sites, is ClarissaMainzer niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van die sites, noch zijn wij verantwoordelijk voor de cookies die deze sites gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ClarissaMainzer en heeft je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mainzer.clarissa@gmail.com.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ClarissaMainzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via: mainzer.clarissa@gmail.com

Pfff je bent er nog :-) Alles gelezen? Kom lekker naar een les om uit je hoofd en lekker in je lijf te komen. Tot dan(s)!